• Dennenlaan

  • Vuursche Dreef

  • Vuursche Dreef

  • Spoorlaan

  • Spoorlaan

  • Vuursche Dreef

  • Dennenlaan

  • Vuursche Dreef

Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst op 21 november j.l. in het Dorpshuis (zie eerder artikel op de website) een artikel in het Algemeen Dagblad m.b.t. plaatsing geluidsschermen A27 in Hollandsche Rading.

Afgelopen dinsdag 21-11-2017 gaf TriAngle (aannemer) in het dorpshuis  in samenwerking met RWS een presentatie over de aanstaande werkzaamheden m.b.t. de verbreding en de geluidsschermen A27 oostzijde (Spoorlaan). De bewoners van de Spoorlaan (even nummers) +  aantal bewoners eerste oneven nummers waren uitgenodigd om kennis te nemen van de op hande zijnde activiteiten. Namens TriAngle gaf dhr R. van den Dijssel een presentatie omtrent niet voorziene bomenkap, plaatsing geluidsschermen, afwateringsopeningen in de geluidsschermen en te plaatsen groenschermen. Dhr H. van Gend, betrokken bewoner aan de Spoorlaan vroeg, mede op verzoek van dhr R. Klaasen, waarom het geluidsscherm aan de oostzijde (in tegenstelling tot die van de westzijde) niet aan beide zijden geluidsabsorberend wordt uitgevoerd maar alleen aan de bewonerszijde (tuinzijde). Hij gaf een kleine presentatie met beelden van de toenmalige bouw van de huidige geluidswal en gaf daarin aan hoe geluid zich verplaatst. Zijn dringende oproep was om op zijn minst de geplande plaatsing van de schermen om te draaien. M.a.w. de absorberende laag aan de snelweg zijde. Afgesproken werd dat de deskundigen hierover nader met elkaar (RWS, dhr van Gend en Dhr Klaasen in gesprek gaan)    

woensdag, 22 november 2017 17:15

Gamemiddag zondag 10 december aanstaande!

Geschreven door

Op zondagmiddag 10 december a.s. staat er een superleuke gamemiddag in het dorpshuis HR op het programma. Deze gamemiddag is bedoeld voor jongeren uit Hollandsche Rading in de leeftijd van 9 t/m 14 jaar. Kom met je laptop en adaptor naar het dorpshuis! Daar gaan we samen o.a. team fortress 2 spelen. Voor diegenen zonder laptop is er in het dorpshuis een Playstation, een Wii en een Xbox om samen op te spelen. Vooraf opgeven is verplicht en kan via maxvanderwel.nl/inschrijven. Er zijn maximaal 30 plaatsen dus schrijf je snel in! Dit kan t/m 5 december. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Deelname is gratis.

Copyright ©2017 www.hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m